Spring til indhold

Vandsportens Hus

i Sæby

OM OS

Vandsportens Hus er en samlende forening for de vandsportsrelaterede foreninger omkring Sæby havn.
Medlemmerne er Sæby Ro- & Kajakklub, Sæby Sejlklub, SUP-Sæby, De Blå Næser Sæby Vinterbadere, Sæby Rednings- og Bjærgelaug og Sæby Sportsfiskerklub. 

Foreningens formål er at opføre et nyt hus på Sæby havn som centrum for de vandsportsrelaterede aktiviteter i Sæby.

Vandsportens Hus skal, ud over klubfaciliteter for foreningerne, være et åbent hus for borgere i Sæby, brugere af havnen og for byens turister, der således får et aktivt samlingssted på havnen med nye muligheder for i fællesskaber at dyrke forskellige former for aktiviteter på vandet.

Tilsammen repræsenterer foreningerne mere end 500 medlemmer og oplever stor medlemssøgning i alle aldersgrupper. Desværre har klubberne faciliteter, der ikke længere er tidssvarende eller kan rumme de mange medlemmer og aktiviteter. Med opførelsen af Vandsportens Hus kan vi få større kapacitet og bedre fysiske rammer for vandsporten, både til gavn for foreningerne og for hele Sæby.

Vandsportens Hus skal være et multifunktionelt hus, der opfylder klubbernes krav til faciliteter, men også åbner sig mod offentligheden med offentligt tilgængelige områder og mod byen med faciliteter, der bla. kan benyttes af f.eks. byens skoler. Vandsportens Hus skal kunne tilbyde noget for alle.

Frederikshavn kommune har gennemført en betragtelig udvidelse af Sæby Havn og har stillet en grund på 900m2 til rådighed, hvor Vandsportens Hus skal opføres, og kommunen er en tæt samarbejdspartner i foreningens arbejde for at skabe Vandsportens Hus.

Foreningen Vandsportens Hus blev stiftet i 2020 og består af en repræsentant fra hver af de seks foreninger, samt et medlem udpeget af Sæby Erhvervsforening og et medlem udpeget af Sæby Havn/Frederikshavn kommune.

Bestyrelse, Forretningsudvalg

Formand

Jens Thidemann

Vandsportens Hus

Kasserer

Hasse Christensen

SUP Sæby

Jesper Christensen
Sekretær

Jesper Christensen

Sæby Sportsfisker Klub

Bestyrelse, øvrige

Ole Pedersen

Sæby Sejlklub

Hans Nielsen

Hans Nielsen

Sæby Rednings- og Bjærgelaug

Anders Jørgensen

Sæby Ro- og Kajakklub

Thomas Egetoft

De Blå Næser
Sæby Vinterbadere

Kim Müller

Kim Müller

Sæby Erhvervsforening

Sæby Rednings- og Bjærgelaug

Vandsportens Hus

CVR: DK41835532